KDU-ČSL

Další strany: ANO - ČSSD - KDU-ČSL - KSČM - ODS - Piráti - SPD - TOP09 + STAN

Dosavadní podpora strany ochraně klimatu v EP: 11,3 %

Skupina v EP: Evropská lidová strana (EPP)

Hodnocení politické skupiny v EP:

environmentální -47 %,

klimatické 14,3 %

Manifest Green 10 podporuje

Volební program - Hodnocení programu dle Hnutí DUHA

Kandidátka

Z volebního programu

Chceme tvořit udržitelnou Evropu položenou na sociálně-tržním hospodářství, které chce budovat prosperující evropské hospodářství v souladu s přírodou. Budeme tak prosazovat takovou legislativu a opatření, jež budou naplňovat pro-ekologická opatření, která budou respektovat fyzikální realitu, zejména probíhající klimatickou změnu. A proto:

  • prosadíme dotace do rozvoje veřejných statků. Dotace z EU nesmí ničit přirozené konkurenční podnikatelské prostředí a končit pouze u nejbohatších podnikatelů, kteří je umějí čerpat díky informační převaze a nerovnému přístupu do procesu rozhodování;
  • podpoříme takové nastavení Společné zemědělské politiky a financování evropského zemědělství, které bude výhodné pro ČR, bude více hledět na ekologii, dlouhodobou udržitelnost a myslet na opatření proti suchu;
  • definitivně ukončíme praxi dvojí kvality potravin a zboží v EU jako jednoho z důležitých bodů zájmu našich spotřebitelů;
  • podpoříme definitivní zrušení střídání letního a zimního času, které nepřináší žádné ekonomické výhody;
  • budeme řešit nerovnováhu tržních sil mezi prvovýrobci a obchodním odvětvím;
  • prosadíme efektivní ekologickou politiku postavenou na seriózních výzkumech a zdravém rozumu namísto ideologie.

Tomáš Zdechovský

Profil kandidáta

Pan poslanec Zdechovský se k prioritám Green10 hlásí a lze dohledat, že už mnohé z věcí prosadil (např. efektivnější dotační programy na ozelenění, boj proti plýtvání potravinami apod.) V případě bodu 4 „čistá doprava“ si myslí, že je příliš svazující a raději spolupracuje se spolkem Čistá mobilita a řeší kvalitu DPF filtrů apod., než třeba podpodorovat, aby EU nekoncepčně až nekriticky nařizovala všem elektroautomobily.

Příklady dosavadních aktivit pana poslance Zdechovského lze vidět na následujících odkazech:

Interpelace Komise:

Navazující interpelace

Tiskové konference:

Plýtvání:

Prosazování efektivních programů (zlepšení, ne deregulace):