ODS

Další strany: ANO - ČSSD - KDU-ČSL - KSČM - ODS - Piráti - SPD - TOP09 + STAN

Dosavadní podpora strany ochraně klimatu v EP: 0,0 %

(nejhorší výsledek ze všech politických stran)

Skupina v EP: Evropští konzervativci a reformisté (ECR) –

Hodnocení politické skupiny v EP:

environmentální -20 %,

klimatické 10,0 %


Volební program - Hodnocení programu dle Hnutí DUHA

Kandidátka

Z volebního programu

Energetika

Energetika je klíčový sektor zabezpečující konkurenceschopnost našeho průmyslu. Ve většině nových předpisů se navrhují přísná omezení CO2 se současným omezením používání fosilních paliv. V roce 2050 by Evropa měla žít a fungovat zcela bez vypouštění CO2. Takto dramatický zásah do energetického a teplárenského trhu si vyžádá miliardové investice nejen ze strany firem, ale bude mít výrazný dopad na peněženky všech lidí i výdaje státního rozpočtu. Úspory nesmějí být definovány bez ohledu na náklady, protože pak může dojít k ohrožení ekonomické stability a mohou se stát bariérou potřebných inovací a modernizačních investic.

PRO:

 • svobodné rozhodování České republiky o energetickém mixu.
 • rozumné využívání energie z obnovitelných zdrojů
 • možnost suverénního rozhodnutí České republiky o dostavbě jaderných bloků.
 • férovou přeshraniční spolupráci energetických soustav jednotlivých členských států.

PROTI

 • nebezpečným regulacím, které zvyšují cenu energií.
 • snahám přenést důležité a politicky citlivé otázky mimo rozhodování členských států a Evropského parlamentu.

Životní prostředí

Péči o životní prostředí považujeme za přirozenou součást životního stylu každého odpovědného občana. Rozumná a dlouhodobě úspěšná ochrana životního prostředí je možná pouze při zohlednění hospodářských a sociálních potřeb společnosti. Ohleduplnost k přírodnímu bohatství, které nám zachovaly předchozí generace, a rozvoj nových přístupů a technologií vnímáme jako nutnou podmínku pro úspěšný a kvalitní život budoucích generací.

Pro:

 • rozumnou ochranu životního prostředí, zejména odpovědnou ochranu vody, půdy a ovzduší a zachování rozmanitosti rostlin a živočichů.
 • podporu vědy, výzkumu a vzdělávacího systému za účelem zlepšení ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel.
 • financování aplikovaného výzkumu v oblasti recyklace, nakládání s odpady či snižování emisí, zejména pevných částic.
 • rozumnou, ekonomicky smysluplnou podporu alternativních druhů dopravy a paliv a rozvoj veřejné hromadné dopravy.
 • udržení vody v krajině a ochranu proti erozi půdy.
 • předcházení vzniku odpadů a důsledné třídění odpadů.
 • využívání vytříděných druhotných surovin.

PROTI

 • složité a neefektivní legislativě a byrokracii v oblasti životního prostředí.
 • využívání chemikálií, které ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí.
 • stanovování cílů a závazků, které jsou v praxi nesplnitelné.